Hovedfokus 2016/17

Vårt hovedfokus dette barnehageåret er LEK og SOSIAL KOMPETANSE. Vi vil ha et spesielt fokus på gode lekerelasjoner gode vennskap. Dette innebærer at vi skal få oppleve fellesskap med andre barn, utvikle vennskapsforhold og få allsidige erfaringer i sosialt samvær. Humor er en væremåte, og skal tas vare på, for glade barn og voksne er en forutsetning for godt samvær!

Vi voksne i barnehagene vil at barna skal være positive til andre gjennom lek, samspill og samarbeid, oppleve at det er verdifullt å” være meg” i et fellesskap, vise respekt, ta hensyn og vise empati. Barna skal få hjelp til å engasjere seg i fellesskapet og løse konflikter på en konstruktiv måte, og få mulighet til å glede seg sammen over felles opplevelser. Barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. De skal bli hørt og sett, samt komme med innspill og ønsker i samsvar med alder og modenhet.

Personvern og cookies