Eplekarten

På Eplekarten står barnets behov alltid i sentrum og å utøve god omsorg er det aller viktigste for oss. Vi ønsker, alltid å tilrettelegge for en dag på barnas premisser. Vi har få fastsatte aktiviteter, vi velger å satse på noen få planlagte aktiviteter gjennom uken. Dette for å skape rolige, trygge og forutsigbare dager for de små barna.

Vi jobber mye med sang, musikk og kunst og opplever dette som gode uttrykksformer for barna, der de blir kjent med seg selv gjennom bevegelse, verbale utrykk og erfaringer med å sette spor etter seg med ulike materialer.

Vi ønsker å skape gode måltider for de små, der voksne og barn sammen skaper en rolig og hyggelig stund. Alle barn skal bli sett ved måltidet og de voksne skal engasjere seg i samspill med barna. Barna skal også få bli kjent med maten og vi inviterer gjerne barna med i bakegrupper, der de får bli kjent med ingredienser med alle sanser.

Utetid er viktig for oss og vi tilrettelegger for en tur ut hver dag uansett vær. Vi ønsker at barna skal bli kjent med og undre seg over naturen rundt seg, i barnehagen og i nærmiljøet. Med støtte fra med undrende voksne. Vi har turer hver uke, der mindre grupper utforsker områdene i umiddelbar nærhet til barnehagen.

Personvern og cookies