Førskolen

I Espira Bellevue og Espira Søly har vi en egen førskolegruppe, Skolespira. Dette siste året i barnehagen skal være et spennende og fint år, med blant annet fokus på trivsel og trygghet. Førskolen er først og fremst et sted for læring gjennom lek, med spesielt fokus på sosial kompetanse og selvhevdelse. Vi har fokus på å bli gode med hverandre. Vi er opptatt av å ta hensyn, vise omsorg, inkludere og ha fokus på andre rundt oss, fremfor oss selv. Med det sagt er vi også meget opptatt av nettopp hvem vi er og at alle er spesielt gode på å være akkurat seg selv. Nettopp dette med selvhevdelse er noe vi ser på som viktig for å forberede barna til skolen. Dette handler om å bli kjent med hvem man selv er og at man kan være et godt bidrag i en større gruppe men allikevel synes det er ok å snakke så alle hører dette, være dagens ordensbarn og også kunne ta i mot gode ord og oppmerksomhet for eksempel på sin bursdag, i en stor gruppe. Det er mange måter å løfte barna frem, øve og dermed trygge de i sin egen person.

Med mye tid sammen som en gruppe, og på turer sammen ute i den store verden, styrkes relasjonene og vennskap. Barna lærer hverandre bedre å kjenne. Vi er på Oslo tur før jul for å gi hver vår gave til Frelsesarmeen, og det er et stort høydepunkt. Vi har julebord og flere tradisjoner før julen, samt at barna besøker skolene sine flere ganger og vi overnatter på Førskolen mot slutten av året. Det topper seg tilslutt med en sommeravslutning hvor barna viser seg frem, blir gjort stas på, og de får med seg et minne for livet. Denne læringen, og de båndene som knyttes, styrker barnas erfaringer, som barna bygger sine senere relasjoner på.

Det å være i en gruppe som aksepterer deg, er glad i deg, inkluderer deg, hvor det skapes vennskapsbånd så sterke at man kan huske de resten av livet, synes vi er en enormt verdifull ting å få  oppleve. Det skaper også en god plattform for å danne nye relasjoner videre i livet.

 

Personvern og cookies