Larven

Vi på avdelingen Larven har fokus på relasjoner, vise empati og det å bry seg om hverandre. Sosial kompetanse er den viktigste grunnmuren, for at det skal forekomme lekerelasjoner. For at barnegruppen skal bli den beste versjonen av seg selv, skaper personalet et miljø for veiledning og observasjon, ved at vi deler oss inn i smågrupper.

For å kunne ha en god atmosfære på en avdelingen er det viktig å ha noen faste rammer. Hverdag  har vi samling med barna. Vi følger det pedagogiske innholdet ut i fra alder og modnet.

Ved måltidsituasjoner har vi fokus på ro og åpne samtaler, der den voksne engasjer seg i barnas verden. Barnegruppen setter også pris på bakegrupper og Ernæringsdager. Her dannes det en mulighet til å smake, se og å få kunnskap om ingrediensene. Vi lærer barnegruppen også bordskikk som høflighet.

Naturen og omgivelsene er en berikelse. Vi tar frem leker, eller setter i gang morsomme aktiviteter.  Vi kan også ha spontane turer med Sommerfugl avdelingen. Vi ser at det blir dannet mange fine lekerelasjoner på tur og utemiljøet i hagen.

Avdeling Larven er opptatt av kvalitet, kompetanse, se barnet, gi positiv oppmerksomhet, felles vi syn og læren på å ha tro på seg selv.

Personvern og cookies