Sommerfuglen

Sommerfuglen er en avdeling for barn i alderen 3-5 år, og per dags dato har vi 23 plasser hos oss. Vår bemanning består av en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to assistenter.

På vår avdeling står LØFT metoden som en overordnet arbeidsform. Dette gjelder både i relasjoner mellom voksen-barn, voksen-voksen og barn-barn. LØFT står for løsningsfokusert tilnærming, og det sentrale er at atferd som gis oppmerksomhet ofte gjentar seg. Derfor velger vi spesielt å rette fokus mot å;

  • Fortelle hva man ønsker, fremfor hva man ikke ønsker.
  • Ytre hva man vil ha mer av, snarere enn det man vil ha mindre av.
  • Finne ut av hva som fungerer i stedet for hva som ikke fungerer.

Løftmetoden omhandler også å se hvert enkelt barn, og deres behov. Hos oss står barns medvirkning sentralt, og vi er opptatte av at de skal føle seg som viktige bidragsytere til barnehagens innhold og oppgaver. Dette fordrer at vi i personalet både kan være spontane og fleksible, men også at rutinene og dagsrytmen fungerer godt for den aktuelle barnegruppen.

Vi deler oss ofte i mindre grupper på bakgrunn av barnas interesser og behov, og ser at dette bidrar til at nye vennskap blomster.

Leken har en sentral plass i vår barnehagehverdag. Faktisk eksisterer den overalt hvis man ser etter. Fra barna blir levert til de blir hentet oppstår det utallige leksituasjoner, og hvis man virkelig ser etter, så ser man hvor meningsfulle og lærerike disse situasjonene er. Leken skaper vennskap, gir rom for medvirkning og den fremtrer på barnas premisser. Leken er barns måte å lære på og uttrykke seg igjennom, og for oss er det en selvfølge at den skal ta en stor plass i vårt daglige arbeid med barn.

 

 

Personvern og cookies