Nøtteliten

Nøtteliten er en småbarnsavdeling med høyt fokus på trygghet, trivsel, omsorg og empati. Vårt mål er å gi barna trygghet i deres første møte med barnehagen. På Nøtteliten skal det være et trygt sted å være, både blant voksne og barn. Med trygghet følger trivsel, og barn som trives viser omsorg og dermed empati for hverandre. Vi jobber for å være omsorgsfulle med hverandre og fokuserer på at alle barn skal få skape og delta i relasjoner på egne premisser. Vi legger til rette for hvert enkelt barn og skaper trygge rammer ved å være tydelige voksne og ved å lytte til barnas ønsker og behov.

Ved bruk av eventyr, høytlesning, sang, musikk, konkreter og lek skaper vi læring og forståelse for oss selv, de andre og miljøet rundt oss. Alle skal få kjenne på deltakelse i felleskapet, med det bidraget barnet selv gir. Vi oppmuntrer og roser, vi veileder og gir muligheter. Vi ønsker å gi barna troen på at de klarer selv, med oss voksne som engasjerende støtte.

Vi undrer oss over naturen ute, vi sanser gjennom mat og måltider, vi får lov til å medvirke og lytte til hverandre, vi ler sammen, trøster hverandre og har utømmelig med klemmer. Sammen former barn og voksne på Nøtteliten en god hverdag i felleskap.

 

Personvern og cookies