Tretoppen

Tretoppen er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Innunder avdeling Tretoppen har vi også en egen førskolegruppe som samarbeider med førskolen på Espira Bellevue. Trivsel og trygghet er høyt i fokus hos oss på Tretoppen. Vi deler oss ofte i smågrupper, på tvers av alder. Gjennom tilstedeværende, observerende, veiledende og lekende voksne, skapes det gode lekemiljøer. Som legger til rette for  læring gjennom lek. Vi fokuserer mye på sosial kompetanse. Hvordan man skal være mot andre, vise hensyn, dele, samhandle, inkludere, vise empati og omsorg.

Vi er opptatt av forutsigbarhet og gode rutiner. Det jobbes mye med det å være selvstendig, som å kunne smøre maten sin selv, vise bordskikk og kle på seg. Hver uke har vi bakegruppe, hvor vi blir kjent med maten gjennom sansene våre. Når vi baker blir vi også kjent med ulike målenheter, former og antall.

I hverdagen bruker vi dagtavle, tegn til tale og konkreter som en støtte til språket. Hos oss blir alle møtt på egne premisser og får være med å påvirke sin egen hverdag. Vi benytter oss mye av nærmiljøet og er ofte ute på tur, undrer oss og erfarer. I skogen har vi en egen naturlekeplass, hvor vi stortrives. Vi tilfører stadig nye elementer til naturlekeplassen vår. Vi har som mål at alle skal ha en venn og vi er opptatt av at det dannes gode relasjoner.

Personvern og cookies