Søke plass

Espira Bellevue og Espira Søly er med i Moss kommune sitt samordnede opptak. Det innebærer at alle som ønsker plass i barnehagene må søke elektronisk på kommunens hjemmeside HER
Det er to typer opptak, hovedopptak og suppleringsopptak.  Man kan søke til hovedopptaket fra januar fram til fristen som er 1. mars hvert år. Kun de som søker innen fristen er med i hovedopptaket. De som har søkt innen fristen og fyller ett år innen 1. september samme år, har rett til barnehageplass.

Utenom hovedopptak foretas suppleringsopptak til eventuelle ledige plasser. Barn som ikke fikk plass i hovedopptaket og nye søkere som kommer til utover i barnehageåret, er med i suppleringsopptaket. Les mer om barnehageopptaket HER

Personvern og cookies